.
.

PETER PAN STŘÍBRNÉ PŘÁNÍ


JCH PETER PAN STŘÍBRNÉ PŘÁNÍ

Z Í S K A N É   Š A M P I O N Á T Y:
 Šampión Srbska., JCH. České republiky, JCH. Slovenska, JCH. Srbska, JCH. Polska.
 

T I T U L Y:
III.BIG, 2xIV.BIG, ResBIS Junior, 3xBOS, 3xBOB, JuniorBOB, 7xCACIB, 4x ResCACIB,
20xCAC, CWC, 5x ResCAC, 13xCAJC,

Club junior winner, 4xJunior BOB, Klubový vítěz,
Central East Europian Winner.
Crufts 2011 - 4.th in class.

Crufts qualifying award


NAROZEN:
9.2.2009


RODOKMEN:
 

O: Ch Durrer´s No Coincidence

Ch Durrer´s Hi-Tech of Yorkcrest

Durrer´s Sweet City Woman

M:ICH MCH Xmas Wich Stříbrné přání

Ch Durrer´s Exclusive Priority

ICH MCH Xmas Surprise Stříbrné přání


___________________________________
ZPĚT